اولین عاشق

به مادرش گفت : نگو اگر جواب رد بشنوم من می میرم .

مادرش گفت : بچه نشو  کسی تا حال از جواب رد نمرده است .

 

به مادرش گفت :چرا جواب رد دادید من که گفتم  دوستش دارم. اگر بمیرد.

مادرش گفت:همون اول اگر جواب مثبت می دادیم  فکر می کردند  تو عیب و ایرادی داری که ما مشتقایم . تازه تا حال چه کسی با شنیدن جواب رد خواستگاری مرده است .

چند ساعت بعد همسایه داماد زنک زد و گفت داماد سکته کرده و مرده

سر قبر نگاه دختر به روی مادرش بود و چشم های مادر به سوی قبر و مادر داماد نگاهش به سوی دختر

 

 

/ 3 نظر / 38 بازدید
منم

تاثیر گذار بود. [گل]تقدیم به شما

داستانسرا(عمولی)

یعنی جدی جدی مرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[تعجب] نگوووووووووووووووووووووووووووووووو[نیشخند]

خیلی باحاله دستت درست[تایید][ماچ]