سرفه های زخمی

نفس هایم خس خس  درونی یک درد است

کهنه دردی چمیده در گوشه دلم

مانند خنجر نامرد دوستی، در پشت سر

سرفه هایم اعلام موجودیتم برایادامه زندگی است 

مانند تک تیرهای آخرین، یک شهید

هر چند دیگران از آن خسته شده اند

اما موجودیت من همین سرفه ها است.

تنها یادگاری که از دوران دفاع دارم .

ویک نشانه از دشمن درونم.

من سرفه هایم را باید دوست بدارم یا دشمن؟

(تقدیم به مجروحان شیمیایی)

 

/ 2 نظر / 52 بازدید
هانی

آفرین عمو جون [بغل]